Menu
Menu
WYNIKI
29 listopada 2023
FERS.01.04-IP.05-017/23

Opracowanie rozwiązań zapewniających dostęp do wysokiej jakości zindywidualizowanego i spersonalizowanego doradztwa metodycznego

Nabory
Opracowanie rozwiązań zapewniających dostęp do wysokiej jakości zindywidualizowanego i spersonalizowanego doradztwa metodycznego

Finanse

KWOTA ALOKACJI
5 544 000,00
POZIOM DOFINANSOWANIA
100%
TRYB NABORU
Nabór niekonkurencyjny
START
26.10.2023
KONIEC
29.11.2023
WYNIKI
30.11.2023
DZIAŁANIE
01.04 Rozwój systemu edukacji

Dla kogo?

Beneficjentem projektu będzie Ośrodek Rozwoju Edukacji
Celem projektu jest przygotowanie systemowego wsparcia w zakresie wykorzystania metody tutoringu i mentoringu jako zindywidualizowanych i spersonalizowanych form wspierania rozwoju zawodowego kadr systemu oświaty.

Jak złożyć wniosek?

 

Wniosek o dofinansowanie będzie składany w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach naboru nr FERS.01.04-IP.05-017/23

Wyniki naboru

Beneficjent: Ośrodek Rozwoju Edukacji

Tytuł projektu: Opracowanie rozwiązań zapewniających dostęp do wysokiej jakości zindywidualizowanego i spersonalizowanego doradztwa metodycznego.

Wartość projektu: 5 543 773,40  PLN

Data zatwierdzenia projektu: 15.01.2024 r.

Okres realizacji projektu: od: 1 grudnia 2023 r. – 31 lipca 2027 r.