Menu
Menu
NABÓR ZAKOŃCZONY
10 października 2023
FERS.01.06-IP.05-003/23

Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą (grantowy)

Nabory
Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą (grantowy)

Finanse

KWOTA ALOKACJI
220 220 000,00
POZIOM DOFINANSOWANIA
100%
TRYB NABORU
Nabór niekonkurencyjny
START
21.08.2023
KONIEC
10.10.2023
DZIAŁANIE
01.06 Edukacja włączająca

Dla kogo?

Beneficjentem projektu będzie Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Cel projektu

Cel i przedmiot naboru został określony w Rocznym Planie Działania na rok 2023 w fiszce projektu: „Opracowanie rozwiązań zapewniających dostęp do wysokiej jakości
zindywidualizowanego i spersonalizowanego doradztwa metodycznego” stanowiącym załącznik nr 6 do regulaminu naboru niekonkurencyjnego.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie będzie składany w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach naboru nr: FERS.01.06-IP.05-003/23.

Wyniki naboru

Beneficjent: Ośrodek Rozwoju Edukacji

Tytuł projektu: Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą

Wartość projektu: 220 219 864,46 PLN

Data zatwierdzenia projektu: 7 marca 2024 r.

Okres realizacji projektu: od: 2023-10-01 do: 2027-12-31