Menu
Menu
NABÓR ZAKOŃCZONY
22 września 2023
FERS.01.04-IP.05-012/23

Porozumienie branżowe na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego. Zwiększanie udziału przedstawicieli i przedstawicielek branż w rozwoju kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy

Nabory
Porozumienie branżowe na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego. Zwiększanie udziału przedstawicieli i przedstawicielek branż w rozwoju kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy

Finanse

KWOTA ALOKACJI
17 490 000,00
POZIOM DOFINANSOWANIA
100 %
TRYB NABORU
Nabór niekonkurencyjny
START
06.07.2023
KONIEC
22.09.2023
DZIAŁANIE
01.04 Rozwój systemu edukacji

Dla kogo?

Beneficjentem projektu będzie Ministerstwo Edukacji Narodowej
Cel projektu

Cel i przedmiot naboru został określony w Rocznym Planie Działania na rok 2023 w fiszce projektu: „Porozumienie branżowe na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego. Zwiększanie udziału przedstawicieli i przedstawicielek branż w rozwoju kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy”,  stanowiącym załącznik nr 6 do regulaminu naboru niekonkurencyjnego.

Jak złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie będzie składany w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach naboru nr: FERS.01.04-IP.05-012/23

Wyniki naboru

Beneficjent: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Tytuł projektu: Porozumienie branżowe na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego. Zwiększanie udziału przedstawicieli i przedstawicielek branż w rozwoju kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy

Wartość projektu: 17 490 000,000 PLN

Data zatwierdzenia projektu: 01 lutego 2024 r.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2024 r. do 31.12.2027 r.