Menu
Menu
WYNIKI
6 września 2023
FERS.01.08-IP.05-001/23

Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji jako narzędzia wspierającego uczenie się przez całe życie (ZRK3)

Nabory
Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji jako narzędzia wspierającego uczenie się przez całe życie (ZRK3)

Finanse

KWOTA ALOKACJI
25 000 000,00
POZIOM DOFINANSOWANIA
100%
TRYB NABORU
Nabór niekonkurencyjny
START
05.07.2023
KONIEC
06.09.2023
DZIAŁANIE
01.08 Rozwój systemu edukacji i uczenia się dorosłych

Dla kogo?

Beneficjentem projektu będzie Instytut Badań Edukacyjnych
Cel projektu

Cel i przedmiot naboru został określony w Rocznym Planie Działania na rok 2023 w fiszce projektu: Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji jako narzędzia wspierającego uczenie się przez całe życie (ZRK3) stanowiącym załącznik nr 6 do regulaminu naboru niekonkurencyjnego.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie będzie składany w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach naboru nr: FERS.01.08-IP.05-001/23.

Dokumenty

POBIERZ ZAZNACZONE
POBIERZ WSZYSTKIE: 20

Wyniki naboru

Beneficjent: Instytut Badań Edukacyjnych

Tytuł projektu: Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji jako narzędzia wspierającego uczenie się przez całe życie (ZRK3)

Wartość projektu: 25 000 000,00 PLN

Data zatwierdzenia projektu: 17 października 2023 r.

Okres realizacji projektu: od: 01.11.2023 r. do: 30.06.2026 r.