Menu
Menu
WYNIKI
7 sierpnia 2023
FERS.01.06-IP.05.002/23

Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży

Nabory
Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży

Finanse

KWOTA ALOKACJI
91 579 600,00
POZIOM DOFINANSOWANIA
100%
TRYB NABORU
Nabór niekonkurencyjny
START
03.07.2023
KONIEC
07.08.2023
DZIAŁANIE
01.06 Edukacja włączająca

Dla kogo?

Beneficjentem projektu będzie Instytut Badań Edukacyjnych.
Cel projektu

Cel i przedmiot naboru został określony w Rocznym Planie Działania na rok 2023 w fiszce projektu pn. Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży stanowiącym załącznik nr 6 do regulaminu naboru niekonkurencyjnego.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie będzie składany w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach naboru nr: FERS.01.06-IP.05-002/23.

Dokumenty

POBIERZ ZAZNACZONE
POBIERZ WSZYSTKIE: 19

Wyniki naboru

Beneficjent: Instytut Badań Edukacyjnych

Tytuł projektu: Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży

Wartość projektu:  91 579 600,00 PLN

Data zatwierdzenia projektu: 24 listopada 2023 r.

Okres realizacji projektu: od: 01.10.2023 r. do 30.04.2029 r.