Menu
Menu
NABÓR ZAKOŃCZONY
6 lipca 2023
FERS.01.04-IP.05-005/23

Przygotowanie rozwiązań wspierających proces kształcenia przyszłych i doskonalenia obecnych nauczycieli zawodu

Nabory
Przygotowanie rozwiązań wspierających proces kształcenia przyszłych i doskonalenia obecnych nauczycieli zawodu

Finanse

KWOTA ALOKACJI
5 000 000,00
POZIOM DOFINANSOWANIA
100%
TRYB NABORU
Nabór niekonkurencyjny
START
01.06.2023
KONIEC
06.07.2023
DZIAŁANIE
01.04 Rozwój systemu edukacji

Dla kogo?

Beneficjentem projektu będzie Instytut Badań Edukacyjnych.
Cel projektu

Cel i przedmiot naboru został określony w Rocznym Planie Działania na rok 2023 w fiszce projektu:  „Przygotowanie rozwiązań wspierających proces kształcenia przyszłych doskonalenia obecnych nauczycieli zawodu” stanowiącym załącznik nr 6 do regulaminu naboru niekonkurencyjnego.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie będzie składany w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach naboru nr: FERS.01.04-IP.05-005/23.

Wyniki naboru

Beneficjent: Instytut Badań Edukacyjnych

Tytuł projektu: Przygotowanie rozwiązań wspierających proces kształcenia przyszłych i doskonalenia obecnych nauczycieli zawodu

Wartość projektu: 4 982 184,93 PLN

Data zatwierdzenia projektu: 12 września 2023 r.

Okres realizacji projektu: od: 01.09.2023 r. do 31.03.2025 r.