Menu
Menu
WYNIKI
28 lipca 2023
FERS.01.04-IP.05-009/23

Pilotażowe wdrożenie modułowych e-podręczników oraz opracowanie założeń do zaawansowanych technologicznie e-materiałów wspierających nowoczesne metody nauczania i uczenia się

Nabory
Pilotażowe wdrożenie modułowych e-podręczników oraz opracowanie założeń do zaawansowanych technologicznie e-materiałów wspierających nowoczesne metody nauczania i uczenia się

Finanse

KWOTA ALOKACJI
28 800 000,00
POZIOM DOFINANSOWANIA
100%
TRYB NABORU
Nabór niekonkurencyjny
START
23.06.2023
KONIEC
28.07.2023
DZIAŁANIE
01.04 Rozwój systemu edukacji

Dla kogo?

Beneficjentem projektu będzie Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Cel projektu

Cel i przedmiot naboru został określony w Rocznym Planie Działania na rok 2023 w fiszce projektu: Pilotażowe wdrożenie modułowych e-podręczników oraz opracowanie założeń do zaawansowanych technologicznie e-materiałów wspierających nowoczesne metody nauczania i uczenia się stanowiącym załącznik nr 6 do regulaminu naboru niekonkurencyjnego.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie będzie składany w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach naboru nr: FERS.01.04-IP.05-009/23.

Dokumenty

POBIERZ ZAZNACZONE
POBIERZ WSZYSTKIE: 16

Wyniki naboru

Beneficjent: Ośrodek Rozwoju Edukacji

Tytuł projektu: Pilotażowe wdrożenie modułowych e-podręczników oraz opracowanie założeń do zaawansowanych technologicznie e-materiałów wspierających nowoczesne metody nauczania i uczenia się

Wartość projektu:  28 799 999,80 PLN

Data zatwierdzenia projektu: 13 września 2023 r.

Okres realizacji projektu: od: 01.10.2023 r. do 30.06.2028 r.