Menu
Menu
WYNIKI
2 czerwca 2023
FERS.01.04-IP.05-004/23

Rozwijanie egzaminów zawodowych w zakresie weryfikacji kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji cyfrowych

Nabory
Rozwijanie egzaminów zawodowych w zakresie weryfikacji kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji cyfrowych

Finanse

KWOTA ALOKACJI
50 000 000,00
POZIOM DOFINANSOWANIA
100%
TRYB NABORU
Nabór niekonkurencyjny
START
28.04.2023
KONIEC
02.06.2023
DZIAŁANIE
01.04 Rozwój systemu edukacji

Dla kogo?

Beneficjentem projektu będzie Centralna Komisja Egzaminacyjna
Celem projektu jest podniesienie jakości egzaminów zawodowych organizowanych w ramach systemu oświaty przez opracowanie nowego typu zadań egzaminacyjnych odnoszących się do kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji cyfrowych oraz rozwój systemu informatycznego do przeprowadzania egzaminów zawodowych.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie będzie składany w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach naboru nr FERS.01.04-IP.05-004/23

Dokumenty

POBIERZ ZAZNACZONE
POBIERZ WSZYSTKIE: 25

Wyniki

Beneficjent: Centralna Komisja Egzaminacyjna

Tytuł projektu: Rozwijanie egzaminów zawodowych w zakresie weryfikacji kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji cyfrowych.

Wartość projektu: 50 000 000,00 PLN

Data zatwierdzenia projektu: 17.08.2023 r.

Okres realizacji projektu: od: 1 czerwca 2023 r. – 30 czerwca 2029 r.