Projekty MEN zatwierdzone do realizacji przez Komitet Monitorujący FERS – stan na dzień 08.02.2024 r.

Wiadomości
Projekty MEN zatwierdzone do realizacji przez Komitet Monitorujący FERS – stan na dzień 08.02.2024 r.

Poniżej przedstawiamy projekty zatwierdzone do realizacji przez Komitet Monitorujący FERS od początku perspektywy do 8 lutego 2024 r.:

Lp.DziałanieTyp projektuTytuł projektu
101.04 Rozwój systemu edukacji7. Cyfryzacja w edukacjiOpracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych wspierających włączenie się uczniów przybywających do Polski do polskiego systemu oświaty
201.04 Rozwój systemu edukacji1. Kształcenie i doskonalenie kadr systemu oświatyCyfrowy rozwój oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego – szkolenie i doradztwo dla kadry JST
301.04 Rozwój systemu edukacji1. Kształcenie i doskonalenie kadr systemu oświatySzkolenia z zakresu AI dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych
401.04 Rozwój systemu edukacji1. Kształcenie i doskonalenie kadr systemu oświatyPrzygotowanie rozwiązań wspierających proces kształcenia przyszłych i doskonalenia obecnych nauczycieli zawodu
501.04 Rozwój systemu edukacji2. Rozwój narzędzi i metodyki kształcenia ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji kluczowych i kwalifikacji dostosowany do wymagań rynku pracyPopularyzacja zestawów narzędzi edukacyjnych oraz metod nauczania i uczenia się wspomagających rozwój kluczowych kompetencji i umiejętności dostosowanych do potrzeb rynku pracy
601.04 Rozwój systemu edukacji5. System doradztwa zawodowego i promocja kształcenia zawodowegoPromocja kształcenia zawodowego poprzez krajowe i międzynarodowe konkursy umiejętności (EuroSkills i WorldSkills)
701.04 Rozwój systemu edukacji5. System doradztwa zawodowego i promocja kształcenia zawodowegoUtworzenie i upowszechnienie portalu infozawodowe.mein.gov.pl
801.04 Rozwój systemu edukacji7. Cyfryzacja w edukacjiPrzygotowanie systemu informatycznego wspierającego poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
901.04 Rozwój systemu edukacji7. Cyfryzacja w edukacjiRozwijanie egzaminów zawodowych w zakresie weryfikacji kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji cyfrowych
1001.04 Rozwój systemu edukacji7. Cyfryzacja w edukacjiOpracowanie rozwiązań informatycznych wspierających cyfryzację organizacji egzaminów zewnętrznych
1101.04 Rozwój systemu edukacji7. Cyfryzacja w edukacjiE-szkoła – rozwój narzędzi wspierających cyfryzację procesów rekrutacyjnych uczniów, generowanie dokumentów z podpisem cyfrowym oraz rozwiązania systemowe umożliwiające przenoszenie danych o uczniu lub uczennicy pomiędzy jednostkami oświatowymi
1201.04 Rozwój systemu edukacji7. Cyfryzacja w edukacjiE-dostęp do danych – budowa narzędzia do analizy dostępnych danych w celu wspierania mechanizmów podejmowania decyzji w oparciu o wiedzę
1301.06 Edukacja włączająca1. Zintegrowane i kompleksowe wsparcie dla poradnictwa psychologiczno-pedagogicznegoPrzygotowanie kompleksowego wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznych
1401.06 Edukacja włączająca2. Rozwój systemu edukacji włączającej dla wszystkich osób uczących sięWspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży
1501.08 Rozwój systemu edukacji i uczenia się dorosłych3. Koordynacja działań na rzecz rozwijania umiejętności zgodnie z ideą uczenia się przez całe życieRozwój współpracy i koordynacji w zakresie uczenia się przez całe życie
1601.04 Rozwój systemu edukacji2. Rozwój narzędzi i metodyki kształcenia ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji kluczowych i kwalifikacji dostosowany do wymagań rynku pracyPilotażowe wdrożenie modułowych e-podręczników oraz opracowanie założeń do zaawansowanych technologicznie e-materiałów wspierających nowoczesne metody nauczania i uczenia się
1701.04 Rozwój systemu edukacji1. Kształcenie i doskonalenie kadr systemu oświatyOpracowanie rozwiązań zapewniających dostęp do wysokiej jakości zindywidualizowanego i spersonalizowanego doradztwa metodycznego
1801.06 Edukacja włączająca4. Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację WłączającąBudowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą
1901.08 Rozwój systemu edukacji i uczenia się dorosłych1. Rozwój Zintegrowanego Systemu KwalifikacjiWspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK 6)
2001.08 Rozwój systemu edukacji i uczenia się dorosłych2. Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru KwalifikacjiProwadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji jako narzędzia wspierającego uczenie się przez całe życie (ZRK3)
2101.04 Rozwój systemu edukacji7. Cyfryzacja w edukacjiRozwój Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej
2201.04 Rozwój systemu edukacji4. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego i zwiększenie jego dostosowania do potrzeb rynku pracyRozwój systemu monitoringu karier absolwentów i absolwentek szkół ponadpodstawowych
2301.04 Rozwój systemu edukacji4. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego i zwiększenie jego dostosowania do potrzeb rynku pracyPorozumienie branżowe na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego. Zwiększanie udziału przedstawicieli i przedstawicielek branż w rozwoju kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy
2401.04 Rozwój systemu edukacji2. Rozwój narzędzi i metodyki kształcenia ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji kluczowych i kwalifikacji dostosowany do wymagań rynku pracyPrzygotowanie i realizacja międzynarodowych badań edukacyjnych w obszarze kompetencji kluczowych
2501.04 Rozwój systemu edukacji7. Cyfryzacja w edukacjiOpracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji zawodowych