Menu
Menu

Zasady kontroli programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS)

23 stycznia 2023 r. Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, zatwierdziła dokument pn. Zasady kontroli programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS).

Celem Zasad jest zaprezentowanie głównych założeń systemu kontroli programu. Dokument jest skierowany do Instytucji Pośredniczących FERS.

W dokumencie określone zostały, m. in.:

  • podstawy prawne procesów kontroli,
  • zadania poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za kontrolę,
  • ogólne zasady systemu kontroli,
  • zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli,
  • tryb kontroli.

Przygotowane zasady są spójne z Wytycznymi dotyczącymi kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021-2027.
Wraz z plikami zawierającymi dokumenty publikujemy również zestawienie uwag z konsultacji projektu Zasad kontroli wraz ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej FERS.   

Materiały do pobrania:

Zasady finansowania programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS)

16 stycznia 2023 r. pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, zatwierdziła dokument pn. Zasady finansowania programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS).

Celem Zasad jest zaprezentowanie głównych założeń systemu finansowania programu.

W dokumencie opisane zostały, m. in.:

  • istotne warunki kwalifikowalności wydatków
  • rodzaje projektów planowanych do realizacji w FERS
  • zasady konstruowania budżetu projektów
  • zasady finansowania i rozliczania projektów
  • sposób poświadczania wydatków

Przygotowane zasady są spójne z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.  Wraz z plikami zawierającymi dokumenty publikujemy również zestawienie uwag z konsultacji projektu Zasad finansowania wraz ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej FERS.  

Materiały do pobrania: