Menu
Menu

Przewodnik „Stosowanie Karty Praw Podstawowych w toku wdrażania projektów finansowanych z funduszy UE”

Celem Przewodnika jest wsparcie pracowników organów krajowych zajmujących się wdrażaniem programów i projektów finansowanych ze środków unijnych przy stosowaniu Karty Praw Podstawowych oraz przy dokonywaniu oceny przestrzegania KPP przez inne podmioty.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Przewodnika: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/przewodnik-stosowanie-karty-praw-podstawowych-w-toku-wdrazania-projektow-finansowanych-z

Zdjęcie okładki podręcznika z tytułem publikacji

Przewodnik powstał w ramach projektu pt. „Wsparcie Krajowych Instytucji na rzecz Praw Człowieka w Monitorowaniu Praw Podstawowych i Związanych z tymi Prawami Aspektów Praworządności”, zrealizowanego przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z Agencją Praw Podstawowych UE.

Na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zamieszczone zostały wszystkie informacje dotyczące działań Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz wzmacniania ochrony praw podstawowych przy wdrażaniu funduszy UE w Polsce, w tym zaprezentowane zostały ustalenia badawcze powzięte w trakcie realizacji projektu oraz praktyczne wskazówki dla instytucji wdrażających (przewodnik oraz lista kontrolna dotyczące zgodności działań organów krajowych z Kartą Praw Podstawowych UE w toku wydatkowania funduszy UE).

Zapraszamy także do zapoznania się z pozostałymi materiałami informującymi o działaniach podjętych w ramach projektu: https://bip.brpo.gov.pl/pl/kategoria-tematyczna/projekty-w-biurze-rpo