Menu
Menu

Projekty dofinansowane z budżetu państwa

flaga i godło RP

Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Pomoc techniczna FERS dla Ministerstwa Edukacji i Nauki na lata 2024-2029

Dofinansowanie z budżetu państwa: 12 207 716,42 zł

Całkowita wartość projektu: 69 838 194,62 zł

Cel projektu: Zapewnienie finansowania zadań Instytucji Pośredniczącej MEN umożliwiających prawidłową i skuteczną realizację Działań 01.04, 01.06, 01.08 w ramach Priorytetu I Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Okres realizacji projektu: 01.01.2024 – 31.12.2029 r.