Wyróżnienie dla IBE na Gali Nauki Polskiej

Z okazji Dnia Nauki Polskiej, przypadającego na 19 lutego, w auli Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczysta gala, podczas której minister nauki Dariusz Wieczorek wręczył nagrody najbardziej wyróżniającym się przedstawicielom środowiska naukowego i akademickiego. Laureaci zostali uhonorowani za zasługi w pięciu kategoriach: za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku. 

W kategorii za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej nagrodę zespołową otrzymał projekt IBE i Uniwersytetu SWPS – „Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży„.

Celem projektu było opracowanie, wdrożenie i upowszechnienie zestawu narzędzi –
w postaci testów komputerowych i papierowych – do diagnozy funkcjonowania poznawczego dzieci i młodzieży, w wieku od 3 miesięcy do 25 lat (diagnoza 270 stopni).

Opracowane testy oraz materiały postdiagnostyczne trafiły do wszystkich poradni psychologiczno-pedagogicznych w Polsce.

Projekt kierowany był przez prof. dr hab. Grażynę Krasowicz-Kupis i prof. dr hab. Grzegorza Sędka. Nagrodzeni pracownicy realizujący projekt po stronie IBE to: dr Katarzyna Wiejak, dr Beata Papuda-Dolińska, dr Anna Błaszczak, dr Tomasz Knopik, dr hab. Magdalena Smoczyńska, dr Magdalena Luniewska-Etenkowska, dr Magdalena Kochanska, dr Dorota Campfield. Ze strony SWPS dr Magdalena Kaczmarek, dr Piotr Rycielski, dr hab. Sylwia Bedyńska, dr hab. Izabela Krejtz, dr Radosław Kaczan, dr Anna Orylska, dr Klara Rydzewska.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Łączna kwota dofinansowania wyniosła 19 352 881,19 zł (kwota dofinansowania z UE wynosi 16 310 608,27 zł, kwota dofinansowania z Budżetu Państwa wynosi 3 042 272,92 zł).

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu pn. „Szkolenia z zakresu AI dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych”

Instytucja Ogłaszająca Nabór w MEN zaprasza na spotkanie informacyjne on-line dotyczące konkursu pn. Szkolenia z zakresu AI dla nauczycieli szkół podstawowych i  ponadpodstawowych  finansowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (nr naboru: FERS.01.04-IP.05-001/24)które odbędzie się 
22 lutego  2024 r. o godzinie 10.30 w aplikacji Microsoft Teams.

Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać na adres mailowy: konkurs.szkolenia.ai@men.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 19 lutego 2024 r. Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko uczestnika, nazwę podmiotu i adres mailowy. Dane do logowania zostaną przesłane bezpośrednio na wskazane adresy mailowe.

Projekty MEN zatwierdzone do realizacji przez Komitet Monitorujący FERS – stan na dzień 08.02.2024 r.

Poniżej przedstawiamy projekty zatwierdzone do realizacji przez Komitet Monitorujący FERS od początku perspektywy do 8 lutego 2024 r.:

Lp.DziałanieTyp projektuTytuł projektu
101.04 Rozwój systemu edukacji7. Cyfryzacja w edukacjiOpracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych wspierających włączenie się uczniów przybywających do Polski do polskiego systemu oświaty
201.04 Rozwój systemu edukacji1. Kształcenie i doskonalenie kadr systemu oświatyCyfrowy rozwój oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego – szkolenie i doradztwo dla kadry JST
301.04 Rozwój systemu edukacji1. Kształcenie i doskonalenie kadr systemu oświatySzkolenia z zakresu AI dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych
401.04 Rozwój systemu edukacji1. Kształcenie i doskonalenie kadr systemu oświatyPrzygotowanie rozwiązań wspierających proces kształcenia przyszłych i doskonalenia obecnych nauczycieli zawodu
501.04 Rozwój systemu edukacji2. Rozwój narzędzi i metodyki kształcenia ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji kluczowych i kwalifikacji dostosowany do wymagań rynku pracyPopularyzacja zestawów narzędzi edukacyjnych oraz metod nauczania i uczenia się wspomagających rozwój kluczowych kompetencji i umiejętności dostosowanych do potrzeb rynku pracy
601.04 Rozwój systemu edukacji5. System doradztwa zawodowego i promocja kształcenia zawodowegoPromocja kształcenia zawodowego poprzez krajowe i międzynarodowe konkursy umiejętności (EuroSkills i WorldSkills)
701.04 Rozwój systemu edukacji5. System doradztwa zawodowego i promocja kształcenia zawodowegoUtworzenie i upowszechnienie portalu infozawodowe.mein.gov.pl
801.04 Rozwój systemu edukacji7. Cyfryzacja w edukacjiPrzygotowanie systemu informatycznego wspierającego poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
901.04 Rozwój systemu edukacji7. Cyfryzacja w edukacjiRozwijanie egzaminów zawodowych w zakresie weryfikacji kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji cyfrowych
1001.04 Rozwój systemu edukacji7. Cyfryzacja w edukacjiOpracowanie rozwiązań informatycznych wspierających cyfryzację organizacji egzaminów zewnętrznych
1101.04 Rozwój systemu edukacji7. Cyfryzacja w edukacjiE-szkoła – rozwój narzędzi wspierających cyfryzację procesów rekrutacyjnych uczniów, generowanie dokumentów z podpisem cyfrowym oraz rozwiązania systemowe umożliwiające przenoszenie danych o uczniu lub uczennicy pomiędzy jednostkami oświatowymi
1201.04 Rozwój systemu edukacji7. Cyfryzacja w edukacjiE-dostęp do danych – budowa narzędzia do analizy dostępnych danych w celu wspierania mechanizmów podejmowania decyzji w oparciu o wiedzę
1301.06 Edukacja włączająca1. Zintegrowane i kompleksowe wsparcie dla poradnictwa psychologiczno-pedagogicznegoPrzygotowanie kompleksowego wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznych
1401.06 Edukacja włączająca2. Rozwój systemu edukacji włączającej dla wszystkich osób uczących sięWspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży
1501.08 Rozwój systemu edukacji i uczenia się dorosłych3. Koordynacja działań na rzecz rozwijania umiejętności zgodnie z ideą uczenia się przez całe życieRozwój współpracy i koordynacji w zakresie uczenia się przez całe życie
1601.04 Rozwój systemu edukacji2. Rozwój narzędzi i metodyki kształcenia ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji kluczowych i kwalifikacji dostosowany do wymagań rynku pracyPilotażowe wdrożenie modułowych e-podręczników oraz opracowanie założeń do zaawansowanych technologicznie e-materiałów wspierających nowoczesne metody nauczania i uczenia się
1701.04 Rozwój systemu edukacji1. Kształcenie i doskonalenie kadr systemu oświatyOpracowanie rozwiązań zapewniających dostęp do wysokiej jakości zindywidualizowanego i spersonalizowanego doradztwa metodycznego
1801.06 Edukacja włączająca4. Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację WłączającąBudowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą
1901.08 Rozwój systemu edukacji i uczenia się dorosłych1. Rozwój Zintegrowanego Systemu KwalifikacjiWspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK 6)
2001.08 Rozwój systemu edukacji i uczenia się dorosłych2. Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru KwalifikacjiProwadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji jako narzędzia wspierającego uczenie się przez całe życie (ZRK3)
2101.04 Rozwój systemu edukacji7. Cyfryzacja w edukacjiRozwój Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej
2201.04 Rozwój systemu edukacji4. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego i zwiększenie jego dostosowania do potrzeb rynku pracyRozwój systemu monitoringu karier absolwentów i absolwentek szkół ponadpodstawowych
2301.04 Rozwój systemu edukacji4. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego i zwiększenie jego dostosowania do potrzeb rynku pracyPorozumienie branżowe na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego. Zwiększanie udziału przedstawicieli i przedstawicielek branż w rozwoju kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy
2401.04 Rozwój systemu edukacji2. Rozwój narzędzi i metodyki kształcenia ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji kluczowych i kwalifikacji dostosowany do wymagań rynku pracyPrzygotowanie i realizacja międzynarodowych badań edukacyjnych w obszarze kompetencji kluczowych
2501.04 Rozwój systemu edukacji7. Cyfryzacja w edukacjiOpracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji zawodowych

E-szkoła – rozwój narzędzi wspierających cyfryzację procesów rekrutacyjnych uczniów, generowanie dokumentów z podpisem cyfrowym oraz rozwiązania systemowe umożliwiające przenoszenie danych o uczniu lub uczennicy pomiędzy jednostkami oświatowymi

Uchwałą Komitetu Monitorującego nr 30 z dnia 6 czerwca 2023 r. został zatwierdzony do realizacji przez MEN projekt dla 1. Priorytetu programu FERS pt. E-szkoła – rozwój narzędzi wspierających cyfryzację procesów rekrutacyjnych uczniów, generowanie dokumentów z podpisem cyfrowym oraz rozwiązania systemowe umożliwiające przenoszenie danych o uczniu lub uczennicy pomiędzy jednostkami oświatowymi

Opracowanie rozwiązań informatycznych wspierających cyfryzację organizacji egzaminów zewnętrznych

Uchwałą Komitetu Monitorującego nr nr 20 z 16 maja 2023 r. został zatwierdzony do realizacji przez MEN projekt dla 1. Priorytetu programu FERS pt. Opracowanie rozwiązań informatycznych wspierających cyfryzację organizacji egzaminów zewnętrznych

Rozwijanie egzaminów zawodowych w zakresie weryfikacji kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji cyfrowych

Uchwałą Komitetu Monitorującego nr nr 16 z 15 marca 2023 r. został zatwierdzony do realizacji przez MEN projekt dla 1. Priorytetu programu FERS pt. Rozwijanie egzaminów zawodowych w zakresie weryfikacji kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji cyfrowych

Przygotowanie systemu informatycznego wspierającego poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

Uchwałą Komitetu Monitorującego nr 20 z 16 maja 2023 r. został zatwierdzony do realizacji przez MEN projekt dla 1. Priorytetu programu FERS pt. Przygotowanie systemu informatycznego wspierającego poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

Promocja kształcenia zawodowego poprzez krajowe i międzynarodowe konkursy umiejętności (EuroSkills i WorldSkills)

Uchwałą Komitetu Monitorującego nr 20 z 16 maja 2023 r. został zatwierdzony do realizacji przez MEN projekt dla 1. Priorytetu programu FERS pt. Promocja kształcenia zawodowego poprzez krajowe i międzynarodowe konkursy umiejętności (EuroSkills i WorldSkills)

Popularyzacja zestawów narzędzi edukacyjnych oraz metod nauczania i uczenia się wspomagających rozwój kluczowych kompetencji i umiejętności dostosowanych do potrzeb rynku pracy

Uchwałą Komitetu Monitorującego nr 20 z 16 maja 2023 r. został zatwierdzony do realizacji przez MEN projekt dla 1. Priorytetu programu FERS pt. Popularyzacja zestawów narzędzi edukacyjnych oraz metod nauczania i uczenia się wspomagających rozwój kluczowych kompetencji i umiejętności dostosowanych do potrzeb rynku pracy