Menu
Menu

Projekty MEN zatwierdzone do realizacji przez Komitet Monitorujący FERS – stan na dzień 10.06.2024 r.

Poniżej przedstawiamy zestawienie projektów zatwierdzonych do realizacji przez Komitet Monitorujący FERS od początku perspektywy do 10 czerwca 2024 r.:

Lp.DziałanieTyp projektuTytuł projektu
101.04 Rozwój systemu edukacjiCyfryzacja w edukacjiOpracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych wspierających włączenie się uczniów przybywających do Polski do polskiego systemu oświaty
201.04 Rozwój systemu edukacjiKształcenie i doskonalenie kadr systemu oświatyCyfrowy rozwój oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego – szkolenie i doradztwo dla kadry JST
301.04 Rozwój systemu edukacjiKształcenie i doskonalenie kadr systemu oświatySzkolenia z zakresu AI dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych
401.04 Rozwój systemu edukacjiKształcenie i doskonalenie kadr systemu oświatyPrzygotowanie rozwiązań wspierających proces kształcenia przyszłych i doskonalenia obecnych nauczycieli zawodu
501.04 Rozwój systemu edukacjiRozwój narzędzi i metodyki kształcenia ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji kluczowych i kwalifikacji dostosowany do wymagań rynku pracyPopularyzacja zestawów narzędzi edukacyjnych oraz metod nauczania i uczenia się wspomagających rozwój kluczowych kompetencji i umiejętności dostosowanych do potrzeb rynku pracy
601.04 Rozwój systemu edukacjiSystem doradztwa zawodowego i promocja kształcenia zawodowegoPromocja kształcenia zawodowego poprzez krajowe i międzynarodowe konkursy umiejętności (EuroSkills i WorldSkills)
701.04 Rozwój systemu edukacjiSystem doradztwa zawodowego i promocja kształcenia zawodowegoUtworzenie i upowszechnienie portalu infozawodowe.mein.gov.pl
801.04 Rozwój systemu edukacjiCyfryzacja w edukacjiPrzygotowanie systemu informatycznego wspierającego poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
901.04 Rozwój systemu edukacjiCyfryzacja w edukacjiRozwijanie egzaminów zawodowych w zakresie weryfikacji kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji cyfrowych
1001.04 Rozwój systemu edukacjiCyfryzacja w edukacjiOpracowanie rozwiązań informatycznych wspierających cyfryzację organizacji egzaminów zewnętrznych
1101.04 Rozwój systemu edukacjiCyfryzacja w edukacjiWersja archiwalna:
E-szkoła – rozwój narzędzi wspierających cyfryzację procesów rekrutacyjnych uczniów, generowanie dokumentów z podpisem cyfrowym oraz rozwiązania systemowe umożliwiające przenoszenie danych o uczniu lub uczennicy pomiędzy jednostkami oświatowymi
01.04 Rozwój systemu edukacjiCyfryzacja w edukacjiWersja fiszki nr 2 (aktualna):
E-szkoła – rozwój narzędzi wspierających cyfryzację procesów rekrutacyjnych uczniów, generowanie dokumentów z podpisem cyfrowym oraz rozwiązania systemowe umożliwiające przenoszenie danych o uczniu lub uczennicy pomiędzy jednostkami oświatowymi
1201.04 Rozwój systemu edukacjiCyfryzacja w edukacjiWersja archiwalna:
E-dostęp do danych – budowa narzędzia do analizy dostępnych danych w celu wspierania mechanizmów podejmowania decyzji w oparciu o wiedzę
01.04 Rozwój systemu edukacjiCyfryzacja w edukacjiWersja fiszki nr 2 (aktualna):
E-dostęp do danych – budowa narzędzia do analizy dostępnych danych w celu wspierania mechanizmów podejmowania decyzji w oparciu o wiedzę
1301.06 Edukacja włączającaZintegrowane i kompleksowe wsparcie dla poradnictwa psychologiczno-pedagogicznegoPrzygotowanie kompleksowego wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznych
1401.06 Edukacja włączającaRozwój systemu edukacji włączającej dla wszystkich osób uczących sięWspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży
1501.08 Rozwój systemu edukacji i uczenia się dorosłychKoordynacja działań na rzecz rozwijania umiejętności zgodnie z ideą uczenia się przez całe życieWersja archiwalna:
Rozwój współpracy i koordynacji w zakresie uczenia się przez całe życie
01.08 Rozwój systemu edukacji i uczenia się dorosłycKoordynacja działań na rzecz rozwijania umiejętności zgodnie z ideą uczenia się przez całe życieWersja fiszki nr 2 (aktualna):
Rozwój współpracy i koordynacji w zakresie uczenia się przez całe życie
1601.04 Rozwój systemu edukacjiRozwój narzędzi i metodyki kształcenia ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji kluczowych i kwalifikacji dostosowany do wymagań rynku pracyPilotażowe wdrożenie modułowych e-podręczników oraz opracowanie założeń do zaawansowanych technologicznie e-materiałów wspierających nowoczesne metody nauczania i uczenia się
1701.04 Rozwój systemu edukacjiKształcenie i doskonalenie kadr systemu oświatyOpracowanie rozwiązań zapewniających dostęp do wysokiej jakości zindywidualizowanego i spersonalizowanego doradztwa metodycznego
1801.06 Edukacja włączającaBudowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację WłączającąBudowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą
1901.08 Rozwój systemu edukacji i uczenia się dorosłychRozwój Zintegrowanego Systemu KwalifikacjiWspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK 6)
2001.08 Rozwój systemu edukacji i uczenia się dorosłychProwadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru KwalifikacjiProwadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji jako narzędzia wspierającego uczenie się przez całe życie (ZRK3)
2101.04 Rozwój systemu edukacjiCyfryzacja w edukacjiWersja archiwalna:
Rozwój Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej
01.04 Rozwój systemu edukacjiCyfryzacja w edukacjiWersja fiszki nr 2 (aktualna):
Rozwój Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej
2201.04 Rozwój systemu edukacjiDoskonalenie systemu kształcenia zawodowego i zwiększenie jego dostosowania do potrzeb rynku pracyRozwój systemu monitoringu karier absolwentów i absolwentek szkół ponadpodstawowych
2301.04 Rozwój systemu edukacjiDoskonalenie systemu kształcenia zawodowego i zwiększenie jego dostosowania do potrzeb rynku pracyPorozumienie branżowe na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego. Zwiększanie udziału przedstawicieli i przedstawicielek branż w rozwoju kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy
2401.04 Rozwój systemu edukacjiRozwój narzędzi i metodyki kształcenia ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji kluczowych i kwalifikacji dostosowany do wymagań rynku pracyPrzygotowanie i realizacja międzynarodowych badań edukacyjnych w obszarze kompetencji kluczowych
2501.04 Rozwój systemu edukacjiCyfryzacja w edukacjiOpracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji zawodowych
2601.04 Rozwój systemu edukacjiCyfryzacja w edukacjiOpracowanie e-materiałów edukacyjnych wspierających włączenie się uczniów przybywających do Polski do polskiego systemu oświaty
2701.04. Rozwój systemu edukacjiBadanie rozwiązań i praktyk w systemie oświaty
dotyczących kształcenia dzieci przybywających z zagranicy
Wsparcie polityki i praktyki edukacyjnej na rzecz integracji uczniów
i uczennic z doświadczeniem migracji
2801.04. Rozwój systemu
edukacji
Rozwój narzędzi i metodyki kształcenia
ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji kluczowych
i kwalifikacji dostosowany do wymagań rynku pracy
Egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny dla zdających obywateli Ukrainy
2901.04 Rozwój systemu edukacjiKształcenie i doskonalenie kadr systemu oświatyDoskonalenie kadry akademickiej w zakresie standardów kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela

Przewodnik „Stosowanie Karty Praw Podstawowych w toku wdrażania projektów finansowanych z funduszy UE”

Celem Przewodnika jest wsparcie pracowników organów krajowych zajmujących się wdrażaniem programów i projektów finansowanych ze środków unijnych przy stosowaniu Karty Praw Podstawowych oraz przy dokonywaniu oceny przestrzegania KPP przez inne podmioty.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Przewodnika: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/przewodnik-stosowanie-karty-praw-podstawowych-w-toku-wdrazania-projektow-finansowanych-z

Zdjęcie okładki podręcznika z tytułem publikacji

Przewodnik powstał w ramach projektu pt. „Wsparcie Krajowych Instytucji na rzecz Praw Człowieka w Monitorowaniu Praw Podstawowych i Związanych z tymi Prawami Aspektów Praworządności”, zrealizowanego przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z Agencją Praw Podstawowych UE.

Na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zamieszczone zostały wszystkie informacje dotyczące działań Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz wzmacniania ochrony praw podstawowych przy wdrażaniu funduszy UE w Polsce, w tym zaprezentowane zostały ustalenia badawcze powzięte w trakcie realizacji projektu oraz praktyczne wskazówki dla instytucji wdrażających (przewodnik oraz lista kontrolna dotyczące zgodności działań organów krajowych z Kartą Praw Podstawowych UE w toku wydatkowania funduszy UE).

Zapraszamy także do zapoznania się z pozostałymi materiałami informującymi o działaniach podjętych w ramach projektu: https://bip.brpo.gov.pl/pl/kategoria-tematyczna/projekty-w-biurze-rpo

Konkurs „Wybór szkoły podstawowej do pilotażu wdrażania Modułowych E-Podręczników”

Nasz Beneficjent – Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłosił konkurs „Wybór szkoły podstawowej do pilotażu wdrażania Modułowych E-Podręczników”. Konkurs jest skierowany do szkół podstawowych, które zostaną wybrane do pilotażu wdrażania modułowych e-podręczników. W ramach pilotażu nauczyciele otrzymają kompleksowe wsparcie merytoryczne i możliwość pracy z nowoczesnymi narzędziami dydaktycznymi.

Ideą konkursu jest przetestowanie w 12 szkołach podstawowych nowatorskiego rozwiązania dydaktycznego w postaci modułowych e-podręczników.

Celem pilotażu jest wypracowanie mechanizmów pomagających nauczycielom i nauczycielkom przystosować się do pracy z wykorzystaniem modułowych e-podręczników pozwalających na zwiększenie roli samokształcenia w procesie uczenia się uczniów.

Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać do 10 czerwca 2024 r. 

Udział w pilotażu jest bezpłatny i zapewnia wsparcie merytoryczne i dydaktyczne. Nauczyciele wezmą udział w kompleksowym szkoleniu wprowadzającym w zagadnienia korzystania z modułowych e-podręczników i Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej oraz w warsztatach rozwijających umiejętność pracy z modułowym e-podręcznikiem. Otrzymają też stałe indywidualne wsparcie mentora, który jest ekspertem merytorycznym z danego przedmiotu oraz wsparcie z wykorzystania ZPE w zakresie tworzenia i modyfikacji modułowych e-podręczników.

Więcej informacji o konkursie na stronie ORE pod linkiem:  https://www.ore.edu.pl/2024/05/ogloszenie-konkursu-wybor-szkoly-podstawowej-do-pilotazu-wdrazania-modulowych-e-podrecznikow/

Konkurs realizowany jest w ramach projektu niekonkurencyjnego „Pilotażowe wdrożenie modułowych e-podręczników oraz opracowanie założeń do zaawansowanych technologicznie e-materiałów wspierających nowoczesne metody nauczania i uczenia się”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Konferencja “O Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – nie tylko w kontekście rozwoju i technologii”

W imieniu naszego Beneficjenta – Instytutu Badań Edukacyjnych, zapraszamy Państwa 15 maja 2024 r. na konferencję, której celem jest popularyzacja rozwiązań istniejących w ZSK, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru działań Ministerstwa Rozwoju i Technologii: gospodarka i budownictwo. Konferencja organizowana jest w ramach obchodów dwudziestolecia Polski w Unii Europejskiej. Organizatorzy: Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Instytut Badań Edukacyjnych.

Do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką, zwłaszcza:

 • przedstawicieli oświaty, szkół wyższych, instytucji szkoleniowych;
 • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego;
 • pracodawców;
 • pracowników działów HR, instytucji otoczenia biznesu;
 • członków Sektorowych Rad ds. Kompetencji;
 • przedstawicieli instytucji i organizacji związanych z rynkiem pracy, publicznych służb zatrudnienia oraz podmiotów kształtujących i realizujących polityki publiczne w zakresie edukacji;
 • przedstawicieli Branżowych Centrów Umiejętności, działających w obszarze budownictwa i gospodarki.

Konferencja odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie, w „Sali pod Kopułą”. Uczestnictwo w wydarzeniu możliwe będzie zarówno w formie stacjonarnej jak i online (przewiduje się transmisję na żywo i tłumaczenie migowe).

Podczas konferencji w panelach dyskusyjnych rozmawiać będziemy m.in. o:

 • wyzwaniach i perspektywach ZSK
 • wzajemnym oddziaływaniu edukacji na walidację
 • kwestii jakości walidacji i wiarygodności certyfikatów

Postaramy się odpowiedzieć na pytania:

 • jak “nie zepsuć” walidacji?
 • jakie znaczenie mają certyfikaty kwalifikacji wolnorynkowych dla pracodawców i dla branż?
 • jakie widzimy wyzwania, a jakie korzyści?

Zaprezentujemy:

 • założenia oraz możliwości wykorzystania Sektorowych Ram Kwalifikacji przez poszczególne sektory
 • efekty oraz wnioski z pilotażu praktycznego wykorzystania Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Budownictwie

Przedstawiona zostanie kluczowa rola Ministerstwa Rozwoju i Technologii w rozwoju i funkcjonowaniu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zaplanowano również 2 panele dyskusyjne: “Wyzwania i perspektywy rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji”, “Przyszłość walidacji w optyce IC, instytucji edukacyjnych oraz pracodawców” oraz prezentację wyników prac nad Sektorową Ramą Kwalifikacji: “Sektorowa Rama Kwalifikacji jako narzędzie ZSK na przykładzie sektora budownictwa”.

Szczegółowy program, prelegenci oraz linki do rejestracji znajdują się pod linkiem: https://kwalifikacje.edu.pl/o-zintegrowanym-systemie-kwalifikacji-nie-tylko-w-kontekscie-rozwoju-i-technologii/

Debata „Kompetencje nauczycieli w wielokulturowej szkole”

Nasz Beneficjent – Instytut Badań Edukacyjnych, zaprasza na debatę online: „Kompetencje nauczycieli w wielokulturowej szkole”.

Wydarzenie jest organizowane w ramach 20–lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

W imieniu IBE zapraszamy online 10 maja 2024 r., godz. 13:00-13:45 

W trakcie debaty poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • wyzwania, z którymi na co dzień mierzą się nauczyciele i dyrektorzy szkół w pracy w wielokulturowych środowiskach, 
 • możliwe rozwiązania i dobre praktyki pracy w wielokulturowych środowiskach.

W dyskusji udział wezmą badacze z projektu „Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej”, który jest realizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych oraz zaproszeni goście. Więcej informacji o projekcie.

Link do formularza rejestracyjnego na webinar: https://forms.gle/bffym8DA9ouwiVE66

Zgłoszenia do 9 maja 2024, do końca dnia. Osoby zgłoszone otrzymają link do wydarzenia.

Udział w debacie jest bezpłatny.

Przedłużony termin zgłoszeń do Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2024

XI edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich zbliża się wielkimi krokami! W tym roku jest to wydarzenie wyjątkowe, bo organizowane w ramach obchodów 20-lecia Polski w Unii Europejskiej. Świętować będziemy cały rok, a w ramach DOFE 10 i 11 maja!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zdecydowaliśmy się wydłużyć termin zgłoszeń
do Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

Nowy termin to 1 maja br. Nie czekaj, zgłoś się już dziś!

Przedłużamy termin zgłoszeń do Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2024

  Cykl warsztatów pt.: „Badanie jakościowe dotyczące zasobów umiejętności oraz potrzeb nauczycieli zawodu w zakresie doskonalenia zawodowego”

  Nasz Beneficjent – Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na cykl warsztatów pt.: „Badanie jakościowe dotyczące zasobów umiejętności oraz potrzeb nauczycieli zawodu w zakresie doskonalenia zawodowego”

  Warsztaty stanowią kolejny etap finansowanego ze środków unijnych projektu pt. “Przygotowanie rozwiązań wspierających proces kształcenia przyszłych i doskonalenia obecnych nauczycieli zawodu

  Głównymi celami warsztatów jest porównanie profilu umiejętności nauczycieli wynikającego z zapisów Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 z profilem umiejętności nauczycieli zawodu oraz identyfikacja potrzeb i barier w korzystaniu z oferty do  doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu.

  Więcej informacji o wydarzeniu znajdziesz TUTAJ