Menu
Menu

Konkurs „Wybór szkoły podstawowej do pilotażu wdrażania Modułowych E-Podręczników”

Nasz Beneficjent – Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłosił konkurs „Wybór szkoły podstawowej do pilotażu wdrażania Modułowych E-Podręczników”. Konkurs jest skierowany do szkół podstawowych, które zostaną wybrane do pilotażu wdrażania modułowych e-podręczników. W ramach pilotażu nauczyciele otrzymają kompleksowe wsparcie merytoryczne i możliwość pracy z nowoczesnymi narzędziami dydaktycznymi.

Ideą konkursu jest przetestowanie w 12 szkołach podstawowych nowatorskiego rozwiązania dydaktycznego w postaci modułowych e-podręczników.

Celem pilotażu jest wypracowanie mechanizmów pomagających nauczycielom i nauczycielkom przystosować się do pracy z wykorzystaniem modułowych e-podręczników pozwalających na zwiększenie roli samokształcenia w procesie uczenia się uczniów.

Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać do 10 czerwca 2024 r. 

Udział w pilotażu jest bezpłatny i zapewnia wsparcie merytoryczne i dydaktyczne. Nauczyciele wezmą udział w kompleksowym szkoleniu wprowadzającym w zagadnienia korzystania z modułowych e-podręczników i Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej oraz w warsztatach rozwijających umiejętność pracy z modułowym e-podręcznikiem. Otrzymają też stałe indywidualne wsparcie mentora, który jest ekspertem merytorycznym z danego przedmiotu oraz wsparcie z wykorzystania ZPE w zakresie tworzenia i modyfikacji modułowych e-podręczników.

Więcej informacji o konkursie na stronie ORE pod linkiem:  https://www.ore.edu.pl/2024/05/ogloszenie-konkursu-wybor-szkoly-podstawowej-do-pilotazu-wdrazania-modulowych-e-podrecznikow/

Konkurs realizowany jest w ramach projektu niekonkurencyjnego „Pilotażowe wdrożenie modułowych e-podręczników oraz opracowanie założeń do zaawansowanych technologicznie e-materiałów wspierających nowoczesne metody nauczania i uczenia się”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Konferencja “O Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – nie tylko w kontekście rozwoju i technologii”

W imieniu naszego Beneficjenta – Instytutu Badań Edukacyjnych, zapraszamy Państwa 15 maja 2024 r. na konferencję, której celem jest popularyzacja rozwiązań istniejących w ZSK, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru działań Ministerstwa Rozwoju i Technologii: gospodarka i budownictwo. Konferencja organizowana jest w ramach obchodów dwudziestolecia Polski w Unii Europejskiej. Organizatorzy: Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Instytut Badań Edukacyjnych.

Do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką, zwłaszcza:

 • przedstawicieli oświaty, szkół wyższych, instytucji szkoleniowych;
 • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego;
 • pracodawców;
 • pracowników działów HR, instytucji otoczenia biznesu;
 • członków Sektorowych Rad ds. Kompetencji;
 • przedstawicieli instytucji i organizacji związanych z rynkiem pracy, publicznych służb zatrudnienia oraz podmiotów kształtujących i realizujących polityki publiczne w zakresie edukacji;
 • przedstawicieli Branżowych Centrów Umiejętności, działających w obszarze budownictwa i gospodarki.

Konferencja odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie, w „Sali pod Kopułą”. Uczestnictwo w wydarzeniu możliwe będzie zarówno w formie stacjonarnej jak i online (przewiduje się transmisję na żywo i tłumaczenie migowe).

Podczas konferencji w panelach dyskusyjnych rozmawiać będziemy m.in. o:

 • wyzwaniach i perspektywach ZSK
 • wzajemnym oddziaływaniu edukacji na walidację
 • kwestii jakości walidacji i wiarygodności certyfikatów

Postaramy się odpowiedzieć na pytania:

 • jak “nie zepsuć” walidacji?
 • jakie znaczenie mają certyfikaty kwalifikacji wolnorynkowych dla pracodawców i dla branż?
 • jakie widzimy wyzwania, a jakie korzyści?

Zaprezentujemy:

 • założenia oraz możliwości wykorzystania Sektorowych Ram Kwalifikacji przez poszczególne sektory
 • efekty oraz wnioski z pilotażu praktycznego wykorzystania Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Budownictwie

Przedstawiona zostanie kluczowa rola Ministerstwa Rozwoju i Technologii w rozwoju i funkcjonowaniu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zaplanowano również 2 panele dyskusyjne: “Wyzwania i perspektywy rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji”, “Przyszłość walidacji w optyce IC, instytucji edukacyjnych oraz pracodawców” oraz prezentację wyników prac nad Sektorową Ramą Kwalifikacji: “Sektorowa Rama Kwalifikacji jako narzędzie ZSK na przykładzie sektora budownictwa”.

Szczegółowy program, prelegenci oraz linki do rejestracji znajdują się pod linkiem: https://kwalifikacje.edu.pl/o-zintegrowanym-systemie-kwalifikacji-nie-tylko-w-kontekscie-rozwoju-i-technologii/

Debata „Kompetencje nauczycieli w wielokulturowej szkole”

Nasz Beneficjent – Instytut Badań Edukacyjnych, zaprasza na debatę online: „Kompetencje nauczycieli w wielokulturowej szkole”.

Wydarzenie jest organizowane w ramach 20–lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

W imieniu IBE zapraszamy online 10 maja 2024 r., godz. 13:00-13:45 

W trakcie debaty poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • wyzwania, z którymi na co dzień mierzą się nauczyciele i dyrektorzy szkół w pracy w wielokulturowych środowiskach, 
 • możliwe rozwiązania i dobre praktyki pracy w wielokulturowych środowiskach.

W dyskusji udział wezmą badacze z projektu „Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej”, który jest realizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych oraz zaproszeni goście. Więcej informacji o projekcie.

Link do formularza rejestracyjnego na webinar: https://forms.gle/bffym8DA9ouwiVE66

Zgłoszenia do 9 maja 2024, do końca dnia. Osoby zgłoszone otrzymają link do wydarzenia.

Udział w debacie jest bezpłatny.