Menu
Menu

Zatwierdzony do realizacji projekt FERS pt. „Opracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji zawodowych”

15 listopada 2023 r. Komitet Monitorujący Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027 pozytywnie zaopiniował opracowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki fiszkę projektu wybieranego w sposób niekonkurencyjny w ramach Rocznego Planu Działania na 2023 rok dla 1. Priorytetu programu FERS.

23 listopada 2023 r. fiszka została podpisana przez Panią Marzenę Machałek – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Zatwierdzona fiszka:

Opracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji zawodowych

Pierwsze umowy i decyzje podpisane przez IP MEiN w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS)

Instytucja Pośrednicząca MEiN w wyniku naborów niekonkurencyjnych podpisała w 2023 r. pierwsze umowy i decyzje z Beneficjentami w ramach FERS na łączną kwotę dofinansowania 190 798 484,83 zł :

BeneficjentTytuł projektuKwota dofinansowaniaData
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za GranicąOpracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych wspierających włączenie się uczniów przybywających do Polski do polskiego systemu oświaty    1 999 982,24 złDecyzja podpisana 22.09.2023 r.
Ośrodek Rozwoju EdukacjiCyfrowy rozwój oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego  – szkolenie i doradztwo dla kadry JST    5 999 977,36 złDecyzja podpisana 22.09.2023 r.
Centralna Komisja EgzaminacyjnaRozwijanie egzaminów zawodowych w zakresie weryfikacji kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji cyfrowych  50 000 000,00 złDecyzja podpisana 27.09.2023 r.
Ośrodek Rozwoju EdukacjiPilotażowe wdrożenie modułowych e-podręczników oraz opracowanie założeń do zaawansowanych technologicznie e-materiałów wspierających nowoczesne metody nauczania i uczenia się 28 799 999,80 złDecyzja podpisana 27.09.2023 r.
Instytut Badań EdukacyjnychWspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK 6)  74 000 000,00 złUmowa podpisana 12.10.2023 r.
Instytut Badań EdukacyjnychPrzygotowanie rozwiązań wspierających proces kształcenia przyszłych i doskonalenia obecnych nauczycieli zawodu    4 998 525,43 złUmowa podpisana 24.10.2023 r.
Instytut Badań EdukacyjnychProwadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji jako narzędzia wspierającego uczenie się przez całe życie (ZRK3)  25 000 000,00 złUmowa podpisana 16.11.2023 r.