Menu
Menu

Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 zatwierdzony przez KE

12 grudnia br. Komisja Europejska zatwierdziła program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 (FERS), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Program FERS identyfikuje kluczowe wyzwania w obszarze polityk społecznych – edukacji, zatrudnienia i włączenia społecznego, na które chcemy skutecznie odpowiedzieć w ciągu najbliższych siedmiu lat. Duży nacisk zostanie położony na:

  • rozwój edukacji i uczenia się przez całe życie,
  • kształcenie kadr dla gospodarki,
  • tworzenie równych szans w życiu społecznym i zawodowym dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • wzmacnianie systemu ochrony zdrowia,
  • poprawę dostępności usług publicznych.

Budżet programu to ok. 4,9 mld euro (4 mld wkładu UE).

Więcej informacji o programie FERS znajduje się TUTAJ