Menu
Menu

Konkurs World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2024 dla projektów cyfryzacyjnych

W imieniu Ministerstwa Cyfryzacji zapraszamy do udziału w konkursie WSIS Prizes 2024 organizowanym przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) – jedną z agend Organizacji Narodów Zjednoczonych.

WSIS Forum jest największym na świecie, dorocznym szczytem w sprawie społeczeństwa informacyjnego, podczas którego promowane są najlepsze projekty cyfryzacyjne z całego świata. Udział w tym wydarzeniu jest świetną okazją do promocji polskich projektów na arenie międzynarodowej.

Wybór najlepszych projektów następuje w drodze konkursu poprzedzającego Forum. Konkurs składa się z dwóch faz, z których pierwsza polega na otwartym dla każdego zainteresowanego, internetowym głosowaniu na zgłoszone projekty. W fazie drugiej grupa ekspertów dokonuje ostatecznego wyboru zwycięzcy spośród pięciu projektów z największą liczba głosów w danej kategorii.

Celem zgłoszenia należy wytypować jedną z 18 kategorii oraz wypełnić kwestionariusz w j. angielskim. Opis powinien przewidywać cele/wpływ projektu, wyzwania oraz jego powiązania z celami zrównoważonego rozwoju.

Termin zgłaszania projektów31 stycznia 2024 r.

Sposób zgłoszenia: online, pod adresem: https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/Prizes/

Kontakt roboczy oraz wsparcie w opracowaniu materiałów:

Izabela Iglewska – izabela.iglewska@cyfra.gov.pl, tel. 734 117 974

Rafał Bartoszewski – rafal.bartoszewski@cyfra.gov.pl, tel. 797 851 153

Zatrudnianie nauczycieli i nauczycielek w projektach edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)

Instytucja Koordynująca EFS+ w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, nadzorującym przepisy prawa krajowego w obszarze edukacji, przygotowała materiał wyjaśniający kwestie zatrudniania nauczycieli i nauczycielek w projektach EFS+ w perspektywie finansowej 2021-2027.

Materiał stanowi aktualizację opracowania, które w zbliżonej formie obowiązywało w ubiegłej perspektywie 2014-2020. Materiał był wówczas pozytywnie przyjęty przez instytucje systemu wdrażania oraz beneficjentów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Załączony dokument został zaktualizowany na obecną perspektywę finansową 2021-2027. Krajowe przepisy nie uległy w tym zakresie istotnym zmianom, aktualizacja koncentruje się więc na kluczowych aspektach związanych z zatrudnianiem nauczycieli.

Aktualizacja „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2027-2027 w zakresie informacji i promocji”

Na Portalu Funduszy Europejskich zamieszczona została zaktualizowana wersja „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji”

Aktualizacja Podręcznika została przeprowadzona ze względu na stanowisko Komisji Europejskiej (DG EMPL) w sprawie interpretacji zapisów rozporządzenia ogólnego w art. 50 ust. 2. Zmienione zostały zapisy o delegowaniu obowiązków na odbiorców instrumentów finansowych (rozdz. 7.1. pkt 2). Doprecyzowany został także sposób realizacji podstawowych obowiązków informacyjnych i promocyjnych przez beneficjentów. (koniec rozdziału 7.1).

Z Podręcznika usunięto rozdział 2.1 pt. „Kogo nie dotyczą obowiązki zawarte w tym Podręczniku”, uzupełniono również Słowniczek (rozdz. 20).