Menu
Menu

Projekty MEN zatwierdzone do realizacji przez Komitet Monitorujący FERS – stan na dzień 10.06.2024 r.

Poniżej przedstawiamy zestawienie projektów zatwierdzonych do realizacji przez Komitet Monitorujący FERS od początku perspektywy do 10 czerwca 2024 r.:

Lp.DziałanieTyp projektuTytuł projektu
101.04 Rozwój systemu edukacjiCyfryzacja w edukacjiOpracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych wspierających włączenie się uczniów przybywających do Polski do polskiego systemu oświaty
201.04 Rozwój systemu edukacjiKształcenie i doskonalenie kadr systemu oświatyCyfrowy rozwój oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego – szkolenie i doradztwo dla kadry JST
301.04 Rozwój systemu edukacjiKształcenie i doskonalenie kadr systemu oświatySzkolenia z zakresu AI dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych
401.04 Rozwój systemu edukacjiKształcenie i doskonalenie kadr systemu oświatyPrzygotowanie rozwiązań wspierających proces kształcenia przyszłych i doskonalenia obecnych nauczycieli zawodu
501.04 Rozwój systemu edukacjiRozwój narzędzi i metodyki kształcenia ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji kluczowych i kwalifikacji dostosowany do wymagań rynku pracyPopularyzacja zestawów narzędzi edukacyjnych oraz metod nauczania i uczenia się wspomagających rozwój kluczowych kompetencji i umiejętności dostosowanych do potrzeb rynku pracy
601.04 Rozwój systemu edukacjiSystem doradztwa zawodowego i promocja kształcenia zawodowegoPromocja kształcenia zawodowego poprzez krajowe i międzynarodowe konkursy umiejętności (EuroSkills i WorldSkills)
701.04 Rozwój systemu edukacjiSystem doradztwa zawodowego i promocja kształcenia zawodowegoUtworzenie i upowszechnienie portalu infozawodowe.mein.gov.pl
801.04 Rozwój systemu edukacjiCyfryzacja w edukacjiPrzygotowanie systemu informatycznego wspierającego poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
901.04 Rozwój systemu edukacjiCyfryzacja w edukacjiRozwijanie egzaminów zawodowych w zakresie weryfikacji kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji cyfrowych
1001.04 Rozwój systemu edukacjiCyfryzacja w edukacjiOpracowanie rozwiązań informatycznych wspierających cyfryzację organizacji egzaminów zewnętrznych
1101.04 Rozwój systemu edukacjiCyfryzacja w edukacjiWersja archiwalna:
E-szkoła – rozwój narzędzi wspierających cyfryzację procesów rekrutacyjnych uczniów, generowanie dokumentów z podpisem cyfrowym oraz rozwiązania systemowe umożliwiające przenoszenie danych o uczniu lub uczennicy pomiędzy jednostkami oświatowymi
01.04 Rozwój systemu edukacjiCyfryzacja w edukacjiWersja fiszki nr 2 (aktualna):
E-szkoła – rozwój narzędzi wspierających cyfryzację procesów rekrutacyjnych uczniów, generowanie dokumentów z podpisem cyfrowym oraz rozwiązania systemowe umożliwiające przenoszenie danych o uczniu lub uczennicy pomiędzy jednostkami oświatowymi
1201.04 Rozwój systemu edukacjiCyfryzacja w edukacjiWersja archiwalna:
E-dostęp do danych – budowa narzędzia do analizy dostępnych danych w celu wspierania mechanizmów podejmowania decyzji w oparciu o wiedzę
01.04 Rozwój systemu edukacjiCyfryzacja w edukacjiWersja fiszki nr 2 (aktualna):
E-dostęp do danych – budowa narzędzia do analizy dostępnych danych w celu wspierania mechanizmów podejmowania decyzji w oparciu o wiedzę
1301.06 Edukacja włączającaZintegrowane i kompleksowe wsparcie dla poradnictwa psychologiczno-pedagogicznegoPrzygotowanie kompleksowego wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznych
1401.06 Edukacja włączającaRozwój systemu edukacji włączającej dla wszystkich osób uczących sięWspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży
1501.08 Rozwój systemu edukacji i uczenia się dorosłychKoordynacja działań na rzecz rozwijania umiejętności zgodnie z ideą uczenia się przez całe życieWersja archiwalna:
Rozwój współpracy i koordynacji w zakresie uczenia się przez całe życie
01.08 Rozwój systemu edukacji i uczenia się dorosłycKoordynacja działań na rzecz rozwijania umiejętności zgodnie z ideą uczenia się przez całe życieWersja fiszki nr 2 (aktualna):
Rozwój współpracy i koordynacji w zakresie uczenia się przez całe życie
1601.04 Rozwój systemu edukacjiRozwój narzędzi i metodyki kształcenia ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji kluczowych i kwalifikacji dostosowany do wymagań rynku pracyPilotażowe wdrożenie modułowych e-podręczników oraz opracowanie założeń do zaawansowanych technologicznie e-materiałów wspierających nowoczesne metody nauczania i uczenia się
1701.04 Rozwój systemu edukacjiKształcenie i doskonalenie kadr systemu oświatyOpracowanie rozwiązań zapewniających dostęp do wysokiej jakości zindywidualizowanego i spersonalizowanego doradztwa metodycznego
1801.06 Edukacja włączającaBudowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację WłączającąBudowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą
1901.08 Rozwój systemu edukacji i uczenia się dorosłychRozwój Zintegrowanego Systemu KwalifikacjiWspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK 6)
2001.08 Rozwój systemu edukacji i uczenia się dorosłychProwadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru KwalifikacjiProwadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji jako narzędzia wspierającego uczenie się przez całe życie (ZRK3)
2101.04 Rozwój systemu edukacjiCyfryzacja w edukacjiWersja archiwalna:
Rozwój Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej
01.04 Rozwój systemu edukacjiCyfryzacja w edukacjiWersja fiszki nr 2 (aktualna):
Rozwój Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej
2201.04 Rozwój systemu edukacjiDoskonalenie systemu kształcenia zawodowego i zwiększenie jego dostosowania do potrzeb rynku pracyRozwój systemu monitoringu karier absolwentów i absolwentek szkół ponadpodstawowych
2301.04 Rozwój systemu edukacjiDoskonalenie systemu kształcenia zawodowego i zwiększenie jego dostosowania do potrzeb rynku pracyPorozumienie branżowe na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego. Zwiększanie udziału przedstawicieli i przedstawicielek branż w rozwoju kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy
2401.04 Rozwój systemu edukacjiRozwój narzędzi i metodyki kształcenia ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji kluczowych i kwalifikacji dostosowany do wymagań rynku pracyPrzygotowanie i realizacja międzynarodowych badań edukacyjnych w obszarze kompetencji kluczowych
2501.04 Rozwój systemu edukacjiCyfryzacja w edukacjiOpracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji zawodowych
2601.04 Rozwój systemu edukacjiCyfryzacja w edukacjiOpracowanie e-materiałów edukacyjnych wspierających włączenie się uczniów przybywających do Polski do polskiego systemu oświaty
2701.04. Rozwój systemu edukacjiBadanie rozwiązań i praktyk w systemie oświaty
dotyczących kształcenia dzieci przybywających z zagranicy
Wsparcie polityki i praktyki edukacyjnej na rzecz integracji uczniów
i uczennic z doświadczeniem migracji
2801.04. Rozwój systemu
edukacji
Rozwój narzędzi i metodyki kształcenia
ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji kluczowych
i kwalifikacji dostosowany do wymagań rynku pracy
Egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny dla zdających obywateli Ukrainy
2901.04 Rozwój systemu edukacjiKształcenie i doskonalenie kadr systemu oświatyDoskonalenie kadry akademickiej w zakresie standardów kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela

Opracowanie e-materiałów edukacyjnych wspierających włączenie się uczniów przybywających do Polski do polskiego systemu oświaty

Uchwałą Komitetu Monitorującego nr 66 z 29 lutego 2024 r. został zatwierdzony do realizacji przez MEN projekt dla 1. Priorytetu programu FERS pt. Opracowanie e-materiałów edukacyjnych wspierających włączenie się uczniów przybywających do Polski do polskiego systemu oświaty

E-szkoła – rozwój narzędzi wspierających cyfryzację procesów rekrutacyjnych uczniów, generowanie dokumentów z podpisem cyfrowym oraz rozwiązania systemowe umożliwiające przenoszenie danych o uczniu lub uczennicy pomiędzy jednostkami oświatowymi

Uchwałą Komitetu Monitorującego nr 30 z dnia 6 czerwca 2023 r. został zatwierdzony do realizacji przez MEN projekt dla 1. Priorytetu programu FERS pt. E-szkoła – rozwój narzędzi wspierających cyfryzację procesów rekrutacyjnych uczniów, generowanie dokumentów z podpisem cyfrowym oraz rozwiązania systemowe umożliwiające przenoszenie danych o uczniu lub uczennicy pomiędzy jednostkami oświatowymi

Wersja fiszki nr 2 (aktualna):

Opracowanie rozwiązań informatycznych wspierających cyfryzację organizacji egzaminów zewnętrznych

Uchwałą Komitetu Monitorującego nr nr 20 z 16 maja 2023 r. został zatwierdzony do realizacji przez MEN projekt dla 1. Priorytetu programu FERS pt. Opracowanie rozwiązań informatycznych wspierających cyfryzację organizacji egzaminów zewnętrznych

Rozwijanie egzaminów zawodowych w zakresie weryfikacji kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji cyfrowych

Uchwałą Komitetu Monitorującego nr nr 16 z 15 marca 2023 r. został zatwierdzony do realizacji przez MEN projekt dla 1. Priorytetu programu FERS pt. Rozwijanie egzaminów zawodowych w zakresie weryfikacji kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji cyfrowych

Przygotowanie systemu informatycznego wspierającego poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

Uchwałą Komitetu Monitorującego nr 20 z 16 maja 2023 r. został zatwierdzony do realizacji przez MEN projekt dla 1. Priorytetu programu FERS pt. Przygotowanie systemu informatycznego wspierającego poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne