Wyróżnienie dla IBE na Gali Nauki Polskiej

Z okazji Dnia Nauki Polskiej, przypadającego na 19 lutego, w auli Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczysta gala, podczas której minister nauki Dariusz Wieczorek wręczył nagrody najbardziej wyróżniającym się przedstawicielom środowiska naukowego i akademickiego. Laureaci zostali uhonorowani za zasługi w pięciu kategoriach: za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku. 

W kategorii za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej nagrodę zespołową otrzymał projekt IBE i Uniwersytetu SWPS – „Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży„.

Celem projektu było opracowanie, wdrożenie i upowszechnienie zestawu narzędzi –
w postaci testów komputerowych i papierowych – do diagnozy funkcjonowania poznawczego dzieci i młodzieży, w wieku od 3 miesięcy do 25 lat (diagnoza 270 stopni).

Opracowane testy oraz materiały postdiagnostyczne trafiły do wszystkich poradni psychologiczno-pedagogicznych w Polsce.

Projekt kierowany był przez prof. dr hab. Grażynę Krasowicz-Kupis i prof. dr hab. Grzegorza Sędka. Nagrodzeni pracownicy realizujący projekt po stronie IBE to: dr Katarzyna Wiejak, dr Beata Papuda-Dolińska, dr Anna Błaszczak, dr Tomasz Knopik, dr hab. Magdalena Smoczyńska, dr Magdalena Luniewska-Etenkowska, dr Magdalena Kochanska, dr Dorota Campfield. Ze strony SWPS dr Magdalena Kaczmarek, dr Piotr Rycielski, dr hab. Sylwia Bedyńska, dr hab. Izabela Krejtz, dr Radosław Kaczan, dr Anna Orylska, dr Klara Rydzewska.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Łączna kwota dofinansowania wyniosła 19 352 881,19 zł (kwota dofinansowania z UE wynosi 16 310 608,27 zł, kwota dofinansowania z Budżetu Państwa wynosi 3 042 272,92 zł).

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu pn. „Szkolenia z zakresu AI dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych”

Instytucja Ogłaszająca Nabór w MEN zaprasza na spotkanie informacyjne on-line dotyczące konkursu pn. Szkolenia z zakresu AI dla nauczycieli szkół podstawowych i  ponadpodstawowych  finansowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (nr naboru: FERS.01.04-IP.05-001/24)które odbędzie się 
22 lutego  2024 r. o godzinie 10.30 w aplikacji Microsoft Teams.

Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać na adres mailowy: konkurs.szkolenia.ai@men.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 19 lutego 2024 r. Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko uczestnika, nazwę podmiotu i adres mailowy. Dane do logowania zostaną przesłane bezpośrednio na wskazane adresy mailowe.

Projekty MEN zatwierdzone do realizacji przez Komitet Monitorujący FERS – stan na dzień 08.02.2024 r.

Poniżej przedstawiamy projekty zatwierdzone do realizacji przez Komitet Monitorujący FERS od początku perspektywy do 8 lutego 2024 r.:

Lp.DziałanieTyp projektuTytuł projektu
101.04 Rozwój systemu edukacji7. Cyfryzacja w edukacjiOpracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych wspierających włączenie się uczniów przybywających do Polski do polskiego systemu oświaty
201.04 Rozwój systemu edukacji1. Kształcenie i doskonalenie kadr systemu oświatyCyfrowy rozwój oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego – szkolenie i doradztwo dla kadry JST
301.04 Rozwój systemu edukacji1. Kształcenie i doskonalenie kadr systemu oświatySzkolenia z zakresu AI dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych
401.04 Rozwój systemu edukacji1. Kształcenie i doskonalenie kadr systemu oświatyPrzygotowanie rozwiązań wspierających proces kształcenia przyszłych i doskonalenia obecnych nauczycieli zawodu
501.04 Rozwój systemu edukacji2. Rozwój narzędzi i metodyki kształcenia ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji kluczowych i kwalifikacji dostosowany do wymagań rynku pracyPopularyzacja zestawów narzędzi edukacyjnych oraz metod nauczania i uczenia się wspomagających rozwój kluczowych kompetencji i umiejętności dostosowanych do potrzeb rynku pracy
601.04 Rozwój systemu edukacji5. System doradztwa zawodowego i promocja kształcenia zawodowegoPromocja kształcenia zawodowego poprzez krajowe i międzynarodowe konkursy umiejętności (EuroSkills i WorldSkills)
701.04 Rozwój systemu edukacji5. System doradztwa zawodowego i promocja kształcenia zawodowegoUtworzenie i upowszechnienie portalu infozawodowe.mein.gov.pl
801.04 Rozwój systemu edukacji7. Cyfryzacja w edukacjiPrzygotowanie systemu informatycznego wspierającego poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
901.04 Rozwój systemu edukacji7. Cyfryzacja w edukacjiRozwijanie egzaminów zawodowych w zakresie weryfikacji kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji cyfrowych
1001.04 Rozwój systemu edukacji7. Cyfryzacja w edukacjiOpracowanie rozwiązań informatycznych wspierających cyfryzację organizacji egzaminów zewnętrznych
1101.04 Rozwój systemu edukacji7. Cyfryzacja w edukacjiE-szkoła – rozwój narzędzi wspierających cyfryzację procesów rekrutacyjnych uczniów, generowanie dokumentów z podpisem cyfrowym oraz rozwiązania systemowe umożliwiające przenoszenie danych o uczniu lub uczennicy pomiędzy jednostkami oświatowymi
1201.04 Rozwój systemu edukacji7. Cyfryzacja w edukacjiE-dostęp do danych – budowa narzędzia do analizy dostępnych danych w celu wspierania mechanizmów podejmowania decyzji w oparciu o wiedzę
1301.06 Edukacja włączająca1. Zintegrowane i kompleksowe wsparcie dla poradnictwa psychologiczno-pedagogicznegoPrzygotowanie kompleksowego wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznych
1401.06 Edukacja włączająca2. Rozwój systemu edukacji włączającej dla wszystkich osób uczących sięWspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży
1501.08 Rozwój systemu edukacji i uczenia się dorosłych3. Koordynacja działań na rzecz rozwijania umiejętności zgodnie z ideą uczenia się przez całe życieRozwój współpracy i koordynacji w zakresie uczenia się przez całe życie
1601.04 Rozwój systemu edukacji2. Rozwój narzędzi i metodyki kształcenia ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji kluczowych i kwalifikacji dostosowany do wymagań rynku pracyPilotażowe wdrożenie modułowych e-podręczników oraz opracowanie założeń do zaawansowanych technologicznie e-materiałów wspierających nowoczesne metody nauczania i uczenia się
1701.04 Rozwój systemu edukacji1. Kształcenie i doskonalenie kadr systemu oświatyOpracowanie rozwiązań zapewniających dostęp do wysokiej jakości zindywidualizowanego i spersonalizowanego doradztwa metodycznego
1801.06 Edukacja włączająca4. Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację WłączającąBudowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą
1901.08 Rozwój systemu edukacji i uczenia się dorosłych1. Rozwój Zintegrowanego Systemu KwalifikacjiWspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK 6)
2001.08 Rozwój systemu edukacji i uczenia się dorosłych2. Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru KwalifikacjiProwadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji jako narzędzia wspierającego uczenie się przez całe życie (ZRK3)
2101.04 Rozwój systemu edukacji7. Cyfryzacja w edukacjiRozwój Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej
2201.04 Rozwój systemu edukacji4. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego i zwiększenie jego dostosowania do potrzeb rynku pracyRozwój systemu monitoringu karier absolwentów i absolwentek szkół ponadpodstawowych
2301.04 Rozwój systemu edukacji4. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego i zwiększenie jego dostosowania do potrzeb rynku pracyPorozumienie branżowe na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego. Zwiększanie udziału przedstawicieli i przedstawicielek branż w rozwoju kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy
2401.04 Rozwój systemu edukacji2. Rozwój narzędzi i metodyki kształcenia ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji kluczowych i kwalifikacji dostosowany do wymagań rynku pracyPrzygotowanie i realizacja międzynarodowych badań edukacyjnych w obszarze kompetencji kluczowych
2501.04 Rozwój systemu edukacji7. Cyfryzacja w edukacjiOpracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji zawodowych

Aktualizacja Księgi Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027

Informujemy, że na Portalu Funduszy Europejskich została opublikowana
zaktualizowana wersja „Księgi Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie
na lata 2021–2027”

Wprowadzone zmiany obejmują m.in. modyfikacje oraz dodanie
nowych treści, w tym wzoru wspólnej tablicy dla wielu projektów FE i rozdziału
dotyczącego oznaczania projektu dofinansowanego jednocześnie z Funduszy
Europejskich i Krajowego Planu Odbudowy, a także uwzględnienie znaków
programów: Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową oraz Fundusze
Europejskie na Migracje Granice i Bezpieczeństwo.
Równocześnie informujemy, że na Portalu Funduszy Europejskich pod linkiem:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-2021-
2027/prawo-i-dokumenty/zasady-komunikacji-fe/
 zostały udostępnione wzory
roll-upów do pobrania oraz zostały zaktualizowane pliki graficzne w
następujących folderach:

 1. Reklama display
 2. Media społecznościowe: Linia 1
 3. Znak UE
 4. Punkty Informacyjne, foldery: PIFE ankieta A4, PIFE namiot (2×2/3×3), PIFE
  namiot dmuchany, PIFE baner desktop, PIFE baner wieżowiec, PIFE roll-up,
  PIFE miniroll-up, PIFE cover i profilowe FB, PIFE bluza, PIFE koszulka, PIFE
  koszulka polo, PIFE kurtka, PIFE wizytówka

Konkurs na Innowacje społeczne – łagodzenie społecznych skutków napaści Rosji na Ukrainę

Europejskie Centrum Kompetencji w zakresie Innowacji Społecznych ogłosiło nowy nabór w ramach Inicjatywy EFS+ Innowacje Społeczne +, którego celem jest łagodzenie społecznych skutków napaści Rosji na Ukrainę.

Konkurs promuje współpracę transnarodową i wzajemne uczenie się pomiędzy państwami członkowskimi UE. Umożliwi rozwój innowacyjnych podejść do obecnych wyzwań społecznych.

Nabór, którego budżet wynosi 22 mln EUR, ma na celu finansowanie innowacyjnych i skutecznych projektów, których celem jest transfer lub skalowanie innowacji społecznych przyczyniających się do osiągnięcia następujących celów:

 1. Integracja i włączenie społeczne osób, które wyjechały z Ukrainy. Projekty realizowane w ramach tego celu powinny skupiać się na integracji uchodźców w krajach przyjmujących w całej UE, dostosowaniu rozwiązań do indywidualnych potrzeb w obszarach takich jak zatrudnienie, umiejętności, mieszkalnictwo oraz dostęp do usług socjalnych i opiekuńczych.
 2. Łagodzenie skutków kryzysu dla społeczeństw państw członkowskich i ich usług publicznych. Projekty w ramach tego celu powinny skupiać się na opracowaniu innowacyjnych modeli umożliwiających sprostanie szerszym wyzwaniom, takim jak walka z ubóstwem energetycznym, łagodzenie kryzysu siły nabywczej i rozwój bardziej włączających usług społecznych.

Podstawowe terminy:

 • 24 stycznia 2024: otwarcie naboru
 • Luty 2024: szkolenie dla wnioskodawców
 • 24 kwietnia 2024, godz. 17.00: zakończenie naboru
 • Kwiecień-sierpień 2024: ocena wniosków
 • Sierpień-listopad 2024: informacja o wynikach oceny, podpisanie umów w sprawie udzielenia grantu

Okres realizacji projektu: 12-18 miesięcy

Orientacyjna kwota grantu: od 200 000 euro do 700 000 euro (nie wyklucza to jednak składania/wyboru wniosków o innych kwotach), stanowiących nie więcej niż 80% całkowitego budżetu projektu. Dofinansowanie na poziomie co najmniej 20% musi pochodzić ze środków innych niż budżet UE.

Forma grantu: finansowanie ryczałtowe (lump sum)

Kto może być wnioskodawcą: wyłącznie konsorcja, których Członkowie są z co najmniej dwóch różnych państw członkowskich UE.

Jak aplikować: wszystkie wnioski muszą być przesłane online za pośrednictwem Portalu eSINNIS (Social Innovation Information System)

Informacja o tym, jak dostać się do portalu eSINNIS oraz dokumenty dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej Agencji Europejskiego Funduszu Społecznego

Zachęcamy do zapoznania się z warunkami i do udziału w konkursie.

Jeżeli znają Państwo organizacje, które mogą być zainteresowane konkursem, prosimy o przekazanie informacji.

Konkurs World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2024 dla projektów cyfryzacyjnych

W imieniu Ministerstwa Cyfryzacji zapraszamy do udziału w konkursie WSIS Prizes 2024 organizowanym przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) – jedną z agend Organizacji Narodów Zjednoczonych.

WSIS Forum jest największym na świecie, dorocznym szczytem w sprawie społeczeństwa informacyjnego, podczas którego promowane są najlepsze projekty cyfryzacyjne z całego świata. Udział w tym wydarzeniu jest świetną okazją do promocji polskich projektów na arenie międzynarodowej.

Wybór najlepszych projektów następuje w drodze konkursu poprzedzającego Forum. Konkurs składa się z dwóch faz, z których pierwsza polega na otwartym dla każdego zainteresowanego, internetowym głosowaniu na zgłoszone projekty. W fazie drugiej grupa ekspertów dokonuje ostatecznego wyboru zwycięzcy spośród pięciu projektów z największą liczba głosów w danej kategorii.

Celem zgłoszenia należy wytypować jedną z 18 kategorii oraz wypełnić kwestionariusz w j. angielskim. Opis powinien przewidywać cele/wpływ projektu, wyzwania oraz jego powiązania z celami zrównoważonego rozwoju.

Termin zgłaszania projektów31 stycznia 2024 r.

Sposób zgłoszenia: online, pod adresem: https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/Prizes/

Kontakt roboczy oraz wsparcie w opracowaniu materiałów:

Izabela Iglewska – izabela.iglewska@cyfra.gov.pl, tel. 734 117 974

Rafał Bartoszewski – rafal.bartoszewski@cyfra.gov.pl, tel. 797 851 153

Zatrudnianie nauczycieli i nauczycielek w projektach edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)

Instytucja Koordynująca EFS+ w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, nadzorującym przepisy prawa krajowego w obszarze edukacji, przygotowała materiał wyjaśniający kwestie zatrudniania nauczycieli i nauczycielek w projektach EFS+ w perspektywie finansowej 2021-2027.

Materiał stanowi aktualizację opracowania, które w zbliżonej formie obowiązywało w ubiegłej perspektywie 2014-2020. Materiał był wówczas pozytywnie przyjęty przez instytucje systemu wdrażania oraz beneficjentów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Załączony dokument został zaktualizowany na obecną perspektywę finansową 2021-2027. Krajowe przepisy nie uległy w tym zakresie istotnym zmianom, aktualizacja koncentruje się więc na kluczowych aspektach związanych z zatrudnianiem nauczycieli.

Wyjaśnienia na temat zatrudniania nauczycieli i nauczycielek w projektach
edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualizacja „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2027-2027 w zakresie informacji i promocji”

Na Portalu Funduszy Europejskich zamieszczona została zaktualizowana wersja „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji”

Aktualizacja Podręcznika została przeprowadzona ze względu na stanowisko Komisji Europejskiej (DG EMPL) w sprawie interpretacji zapisów rozporządzenia ogólnego w art. 50 ust. 2. Zmienione zostały zapisy o delegowaniu obowiązków na odbiorców instrumentów finansowych (rozdz. 7.1. pkt 2). Doprecyzowany został także sposób realizacji podstawowych obowiązków informacyjnych i promocyjnych przez beneficjentów. (koniec rozdziału 7.1).

Z Podręcznika usunięto rozdział 2.1 pt. „Kogo nie dotyczą obowiązki zawarte w tym Podręczniku”, uzupełniono również Słowniczek (rozdz. 20).

Podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-FE-2021-27-w-zakresie-informacji-i-promocji

Zatwierdzony do realizacji projekt FERS pt. „Opracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji zawodowych”

15 listopada 2023 r. Komitet Monitorujący Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027 pozytywnie zaopiniował opracowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki fiszkę projektu wybieranego w sposób niekonkurencyjny w ramach Rocznego Planu Działania na 2023 rok dla 1. Priorytetu programu FERS.

23 listopada 2023 r. fiszka została podpisana przez Panią Marzenę Machałek – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Zatwierdzona fiszka:

Opracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji zawodowych

Pierwsze umowy i decyzje podpisane przez IP MEiN w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS)

Instytucja Pośrednicząca MEiN w wyniku naborów niekonkurencyjnych podpisała w 2023 r. pierwsze umowy i decyzje z Beneficjentami w ramach FERS na łączną kwotę dofinansowania 190 798 484,83 zł :

BeneficjentTytuł projektuKwota dofinansowaniaData
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za GranicąOpracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych wspierających włączenie się uczniów przybywających do Polski do polskiego systemu oświaty    1 999 982,24 złDecyzja podpisana 22.09.2023 r.
Ośrodek Rozwoju EdukacjiCyfrowy rozwój oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego  – szkolenie i doradztwo dla kadry JST    5 999 977,36 złDecyzja podpisana 22.09.2023 r.
Centralna Komisja EgzaminacyjnaRozwijanie egzaminów zawodowych w zakresie weryfikacji kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji cyfrowych  50 000 000,00 złDecyzja podpisana 27.09.2023 r.
Ośrodek Rozwoju EdukacjiPilotażowe wdrożenie modułowych e-podręczników oraz opracowanie założeń do zaawansowanych technologicznie e-materiałów wspierających nowoczesne metody nauczania i uczenia się 28 799 999,80 złDecyzja podpisana 27.09.2023 r.
Instytut Badań EdukacyjnychWspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK 6)  74 000 000,00 złUmowa podpisana 12.10.2023 r.
Instytut Badań EdukacyjnychPrzygotowanie rozwiązań wspierających proces kształcenia przyszłych i doskonalenia obecnych nauczycieli zawodu    4 998 525,43 złUmowa podpisana 24.10.2023 r.
Instytut Badań EdukacyjnychProwadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji jako narzędzia wspierającego uczenie się przez całe życie (ZRK3)  25 000 000,00 złUmowa podpisana 16.11.2023 r.